جدول سایز ,ضخامت و وزن پروفیل Z
شماره پروفیل ضخامت (وزن یک متر طول (کیلوگرم
Z-16 ورق 2.0 4.852
ورق 2.5 6.025
ورق 3.0 7.208
Z-18 ورق 2.0 5.180
ورق 2.5 6.454
ورق 3.0 7.722
Z-20 ورق 2.0 5.475
ورق 2.5 6.805
ورق 3.0 8.143
ورق 3.5 9.473
Z-22 ورق 2.0 5.788
ورق 2.5 7.195
ورق 3.0 8.612
ورق 3.5 10.019


 
جدول شاخه های 12 متری میلگرد بر حسب شماره و وزن
کیلوگرم / میلگرد
6 8
7.5 10
11 12
15 14
19 16
24 18
30 20
36 22
47 25
58 28
64 30

ردیف IPE
تیر آهن نیم پهن I معمولی
جدول شاخه های 12 متری تیر آهن بر حسب شماره و وزن
کیلوگرم / تیر آهن
72 8
98 10
125 12
155 14
190 16
226 18
269 20
315 22
369 24
434 27
507 30
590 33
686 36
796 40
932 45
1089 50
1272 55
1464 60

IPBU-HE-M
نوع سنگینH تیرآهن عریض
جدول شاخه های 12 متری تیر آهن بر حسب شماره و وزن
کیلوگرم / تیر آهن
501.6 10
625.2 12
758.4 14
914.4 16
1066.8 18
1236 20
1404 22
1884 24
2064 26
2268 28
2856 30
2940 32
2976 34
3000 36
3072 40
3156 45
3240 50
3336 55
3420 60
3516 65
3612 70
3804 80
3996 90
4188 100


 

جدول وزن و ضخامت پروفیل نبشی
سایز ضخامت 3 ضخامت 4 ضخامت 5 ضخامت 6
30*30 1.25 1.67 2.03 2.28
40*40 1.75 2.30 2.82 3.23
50*50 2.20 2.95 3.65 4.38
60*60 2.70 3.50 4.40 5.28
70*70 3.15 4.13 5.08 6.00
80*80 3.65 4.76 5.87 6.94
90*90 4.09 5.39 6.65 7.89

 

 

جدول وزن مخصوص فلزات بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب
2700 آلومینیوم
7200 آهن خام خاکستری
7700 آهن خام سفید
7200 چدن
7850 فولاد نرم
11400 سرب
8900 مس
7200 روی
7400 قلع
8900 نیکل

 

جدول وزن و ابعاد پروفیل های درب و پنجره
شماره پروفیل A B c d t=1.0 t=1.5 t=2
506 38 29 25 51 1.250 1.856 2.450
507 25 29 25 51 1.250 1.856 2.450
508 38 29 25 38 1.250 1.856 2.450

 
 
 
پروفیل چهارچوبی
وزن یک متر ضخامت ورق (mm) ابعاد شماره

چهار چوبی

(kg.m) (mm) A B C D E F
3.67 2 50 85 18 35 32 15 86-1
3.83 2 50 105 18 25 32 15 86-2
4.22 2 50 125 18 35 32 15 86-7
4.00 2 50 105 18 35 32 15 86-9
 
 
قوطیهای مستطیل

DIN 59411 DIN 2395JISG 3466

وزن واحد طول بر حسب كيلوگرم/متر به ازاي ضخامت هاي مختلف

ضخامت /اندازه 1.5 1.8 2
20-10 0.59 0.82 0.89
25-10 0.71 0.83 0.90
30-10 0.83 1.09 1.06
30-20 1.06 1.25 1.37
40-20 1.30 1.53 1.68
40-30 1.53 1.82 2.00
50-30 1.77 2.10 2.31
58-50 2.60 2.97 3.19
60-20 1.77 2.10 2.31
60-30 2.01 2.38 2.65
60-40 2.24 2.66 2.96
80-20 2.27 2.66 2.94
80-40 2.71 3.23 3.57

 

منبع: پرشین آیرون

نوشته شده توسط یونس  | لینک ثابت |